Torsdagsvandrerne

Torsdag den 16. januar 2020: 11 km med 44 deltagere i tørvejr og efterhånden skyfri himmel ad ruten Tre Ege - Byleddet/Søskovvej - Hammelbanens tracée - Storskoven - Hammelbanen - Brabrandstien syd for Årslev Engsø (spisested) - Holmbækvej - Brabrandstien nord for engsøen - Brabrand - Tre Ege.

Mælkebøtte

Her plejer du at se et kort over den vej, vi gik. Det kan jeg ikke vise denne gang, men hvis du gerne vil se nogle af mine billeder fra turen, kan du finde dem her.