Torsdagsvandrerne

Torsdag den 6. september 2018: 10 km med 37 deltagere i mildt solskin ad ruten Moesgård museum - Moesgård park - Giberen - Skovmøllenn - Fædriften - Fulden - Skalbjerg (spisepause) - Vilhelmsborg skov - Vilhelmsborg mølledam - Mårslet Station>

Turen i dag

Her ser du et kort over den vej, vi gik. Hvis du også gerne vil se mine billeder fra turen, kan du finde dem i galleriet her.