Dagdriverne

Torsdag den 6. juli 2017: 12 km med 30 deltagere ad ruten Stilling - Gram - Fruering - Skårup Kirkevej - Vestermølle - Anebjerggårdsvej - Hovedvej 170

Dagens tur Dagdriverne ved Stilling Sø Vandskisport Skovidyl Fingerbøl Formiddagspause
Turens forløb Dagdriverne ved Stilling Sø Vandski på søen Skovidyl ved søbredden Fingerbøl Formiddagspause
Hestebønne Blodpletlarve Gederams Dagdriverne på Skårup Kirkevej Udsigt mod syd Okkerkontrol
Hestebønneblomster Blodpletlarve på engbrandbæger Gederams i blomst Dagdriverne på Skårup Kirkevej Udsigt fra spisestedet Maskine til okkerkontrol
Vestermølle hovedbygning Løvstikkefrugter Legedyr Lægekulsukker Havre og kornblomster Dagdriverne nordøst for Skanderborg
Vestermølle hovedbygning Løvstikkefrugter Det forladte legedyr Lægekulsukker Havremark med kornblomster Dagdriverne nordøst for Skanderborg