Dagdriverne

Torsdag den 14. september 2017: 13 km med 36 deltagere ad ruten Løgten Station - Horsehave - Vosnæsgård - Havskoven - Studstrup - Kaløvig Bådehavn - Skæring Hede - Grenåvej

Dagens tur Udsigt over Aahusbugten Studstrupværket Dagdrivere Herregårdslandskab Almindelig hirse
Turens forløb Udsigt over Aarhusbugten set fra Løgten Studstrupværket De forreste i dagdriverkolonnen Herregårdslandskab (panorama) Almindelig hirse
Vosnæsgård Kalø Vig Modne brombær Vosnæs Pynt Vindstille Brombærblomster
Vosnæsgårds hovedbygning Udsigt over Kalø Vig Modne brombær Vosnæs Pynt Vindstille over Kalø Vig Brombærblomster med eneboerbi
Dværgmispelbær Vindstille Billede med spejlbillede Efter frokost Slåenbær Svære valg
Bær på Bulet dværgmispel Vindstille i Kaløvig Bådehavn Et bille med sit spejlbillede Efter frokosten er det ud i regnen igen... Slåenbær Svært valg: hvilken vej gennem mudderet?