Sten Porse 


Myrica gale
Dette er et personligt netsted. Jeg har ingen hensigter om at overtale nogen til bestemte synspunkter eller holdninger.

Men hvis ord eller billeder kan være med til at styrke en glæde over naturen omkring os, skulle det ikke være mig ukært!

I den sammenhæng vil jeg gerne henvise til den nyudkomne bog: "Bytræer. Økologi, Biodiversitet & Pleje", Forlaget Grønt Miljø, 2016, ISBN 978-87-7387-023-4.

Citat fra bogen: "De økologiske vilkår i byerne er afgørende for alle, der lever dér. Det gælder mennesker, det gælder dyr, og det gælder planter. Derfor gælder betingelserne også for de træer, der bliver plantet i byerne, og som forhåbentlig skal vokse i mange år på samme sted. Træerne i byerne har vilkår, som afviger ganske meget fra dem, de egentlig er tilpasset..."